Volkskunde van Curacao, Aruba en Bonaire

Paul Brenneker


Paul Brenneker

Paul Brenneker (Venlo, 7 mei 1912- Willemstad 7 februari 1996), was een maatschappelijk zeer betrokken pater van de Orde van Dominicanen die ruim een halve eeuw voor zijn overlijden in een land aankwam waarvan hij geen enkele wetenschap had. Brenneker voelde heel goed aan dat het belangrijk is om de taal van de bevolking te spreken en leerde zich dat snel aan. Door die afstand te overbruggen trad hij in de leefwereld van de Curaçaoënaars en wakkerde zijn compassie en betrokkenheid snel aan. De armoedige omstandigheden van een flink deel van de bevolking - waar families soms niets te eten hadden - was iets om aan te werken; en zo richtte hij stichtingen op om geld in te zamelen, mobiliseerde vrijwilligers om huizen te verbeteren. De kerk als gebouw - zo zei hij - heeft geen enkele betekenis voor het land noch de bevolking. Zijn roeping als pater, als christen, als humanist zou pas zinvol worden door het verbeteren van de leefomstandigheden van de mensen in en buiten de parochie.


Elis Juliana
Door deze nauwe betrokkenheid groeide ook zijn belangstelling voor de geschiedenis, cultuur, tradities en de natuur van de benedenwindse eilanden. Samen met zijn vriend, volksfilosoof, kunstenaar en dichter Elis Juliana (Willemstad, 8 augustus 1927 – 23 juni 2013) verzamelde hij allerlei mogelijke bronnen om de cultuur en geschiedenis zoveel als mogelijk vast te leggen: duizenden artefacten, heel veel geluidsopnamen met zang en verhalen. Materiaal wat tegenwoordig onder de hoede valt van het National Archaeological - Anthropological Memory Management (NAAM). Zie www.naam.cw


Sambumbu
Tussen 1969 en 1975 publiceerde Pater Brenneker een tiendelige boekenserie onder de naam Sambumbu. Een groot en belangrijk werk waarin zoveel mogelijk aspecten van het vroegere en tegenwoordige leven van de eilanden staat opgetekend. Al enkele decennia is dit werk niet meer beschikbaar en soms worden nog losse deeltjes in antiquariaten aangeboden. Om dit werk niet verloren te laten gaan heeft Caribpublishing, Zeelandia in 2012 toestemming gekregen van de orde van Dominicanen om de rechten van dit werk over te nemen.

Sambumbu.com bevat de integrale teksten van alle Sambumbu-boekjes en door de digitalisering is het nu ook eenvoudig op thema's en zoekwoorden Sambumbu door te nemen.

De oorspronkelijke reeks is via Caribpublishing in vier boeken ondergebracht.

Voor geïnteresseerden in Nederland:
De boeken zijn verkrijgbaar via iedere boekwinkel of via de uitgeverij.

Voor klanten in Curaçao:
Bij Mensing's Caminada en Bruna Zuikertuin zijn de boeken beschikbaar of via projectpartner NAAM: https://naam.cw/kontakto/