Volkskunde van Curacao, Aruba en Bonaire

Paul Brenneker

Zang


Door: Paul Brenneker  | Publicatiedatum: SAMBUMBU Deel 7
Liedteksten


De tekst van de honderden niet vastge­legde volksliedjes moet men taalkundig niet al te puriteins bekijken. Door enkele woorden in een geheel eigen combinatie telkens te herhalen vertolken ze een idee, die voor zangers en hoorders aan duide­lijkheid niets te wensen overlaat. Voor buitenstaanders krioelen de teksten van inkonsekwenties en onvolkomenheden. De regels van een gewone grammaire zijn hier niet van toepassing.
Vertalen is dan ook vrij moeilijk; men kan vaak hoogstens de zin vrij weergeven. De componisten en dichters van deze brok volkspoësie moeten zich heerlijk vrij heb­ben gevoeld. Ritme, melodie en woorden waren voor hen middelen om ongeremd te uiten wat er in hun ziel omging.
 
Een man werkte reeds jarenlang bij een shon, die hem slecht betaalde en nau­welijks te eten gaf. Hij zong een lied, dat de shon moest horen. Deze schrok er zo­danig van dat hij hem ineens veel geld uitbetaalde. Hier gezongen door Jati.

Ai Djo na mundu
awe ta cos a hacimi
mi ta traha pa shon
ma shon n’ta pagami na mundu
shon ta pober mi ta
awe mira cuantu dia m’a traha pa shon
awe ta shon su dia
awe si shon ta bai muri awe
na wiwigo. (T518)

Ai mijn God, ik ben een arme drommel; ik werk voor een shon die mij niet betaald en mij niet eens te eten geeft. Maar ik weet dat het vandaag zijn dag is; vandaag zal hij sterven.

 
Een lied dat slaven zongen als ze elkaar ontmoetten. Hier door Maikel Celestijn.
Cumindami
mi nabíu a cumindami
mi ta cumindabo mi nabíu
ata m’a cumindabo awe
ah cumindami
nabíu a cumindami awe
oh combai tur mi rumannan
ma ta mi nabíu ta cumindami awe.
(T1028)

Ik groet je mijn broeder, mijn broeder,lamoentjes en blaadjes van visserstabak. heeft me gegroet, hoe gaat het met al mijn broeders.

 
Melk van zwarte dieren is gezonder dan van blanke of gevlekte. Lied gezongen door Lucia van Korporaal.
Cornea bam cunucu
bam cunucu bam cunucu
Cornea bam cunucu
bam bebe lechi
bam bebe lechi’ porcu pretu. (T529)

Comelia kom mee naar de knoek, kom melk drinken van zwarte varkens.

 
Een familiedrama. Een jongeman wil trouwen met zijn zus; heel het eiland in rep en roer. Hij gaat met haar aan boord van een zeilboot en weigert iemand te groeten. Als de boot zee kiest, vraagt zijn moeder of hij zich tenminste nog even wil omkeren; dat doet hij en zegt: Ik kom nooit meer terug. Gezongen door Ma Fina van Seru Machu.
Oh Wan san Wan bo mama ta collu bo
oh Wan san Wan bo mama ta collu bo
drei man drei man mama jo lo wantu eh. (T307)
 
Liefdeslied, gezongen door Nacho.
Henter anochi m’a a cana den serena
lanta mainta ma solo a kimami
tende pakico
pa mutïbu di mi amor. (T297)

Heel de nacht heb ik in de kilte rondgelo­pen; overdag in de brandende zon; luister waarom, vanwege de liefde.

 
Jati laat een vrouw aan het woord die onderweg door barensweeën werd overval­len en onder een boom haar kind ter we­reld bracht.
Limani Wazé
ta bao ’i palu eh dolo mes a cohemi awe limani Wazé
mira con dolo a cohemi awe
 ma ni un bisinja ma mi no tini
ah jiu a wedo jiu a wedo
ato ma gue ato ma gue. (318)

Oh broeders, mijn God, onder een boom overvielen mij de weeën, zonder buren, o God, mijn broeders.

Tambú-lied 
Bai laba maske ta wece
pa hendenan
bo ta hanja cen
bo …

Om de volledige tekst te kunnen lezen dient u een gratis account aan te maken.