Volkskunde van Curacao, Aruba en Bonaire

Paul Brenneker

Papiamentu

Taal
In de kostbare verzameling van de heer Louis Ricardo, lag tussen zeldzame boeken en geschriften ook een geschreven STUDIE OVER HET PAPIAMENTS uit het jaar 1877, van de hand van zijn oom A. Jesurun. Het is een korte (twintig bladzijden), heldere en gefundeerde uiteenzetting, die getuigt van eruditie en talenkennis.

De auteur neemt een dubbele houding aan tegenover de volkstaal, en is hierin de spreekbuis van wat men in zijn kringen algemeen dacht: hij bewondert de schoonheden en betreurt de verspreiding.

Hier het begin van ‘Enige beschouwingen over de volkstaal van Curaçao.’
,,Op het eiland Curaçao en de… lees verder »
Taal
Letterlijk betekent Papiamento: gepraat. Papiaments is de taal, die op alle drie de Benedenwindse eilanden door alle inheem­sen wordt gesproken. De minister spreekt in zijn dagelijkse omgang Papiaments, de arbeider spreekt Papiaments. Samenstellen­de elementen zijn Portugees, Spaans, Nederlands en Afrikaans. Omstreeks 1700 moet het zijn ontstaan, maar merkwaardi­gerwijs weet geen mens hoe. Elk van de drie eilanden kent een eigen dialect, dat zowel de syntaxis betreft als de uitspraak en de toon, en ook zijn een reeks woorden aan elk eiland eigen.

Ofschoon er zeer vele pogingen toe ge­daan zijn, bestaat er geen officiële spel­ling. Ieder schrijft het zoals… lees verder »